Co musi znaleźć się w pozwie o alimenty?

Inne

Sprawy o alimenty są jednymi z najczęściej rozpoznawanych przez polskie sądy. Rosnąca liczba rozwodów powoduje, że rodzice, żyjący oddzielnie, muszą poczynić ustalenia, dotyczące opieki nad dziećmi oraz kosztów ich utrzymania. Kiedy nie mogą dojść w tych sprawach do porozumienia, pozostaje im skierowanie sprawy do sądu.

Kto może wnieść pozew o alimenty?

Skupiając się w tym miejscu na alimentach na dzieci (polskie prawo przewiduje też możliwość starania się o alimenty przez osoby dorosłe, np. byłego małżonka) należy zauważyć, że pozew w imieniu dziecka wnosi jego opiekun prawny. W praktyce (choć nie zawsze) najczęściej jest to matka, która opiekuje się dzieckiem na co dzień i w związku z tym ponosi najwięcej kosztów związanych z jego utrzymaniem.

Pozew może zostać złożony osobiście lub poprzez prawnika (będzie to adwokat lub radca prawny). Jeśli reprezentuje nas kancelaria prawna, wówczas w pozwie możemy wnosić o to, by strona przeciwna pokryła koszty związane z jej zatrudnieniem.

Co powinno znaleźć się w pozwie?

W przepisach wskazuje się, że wysokość alimentów zależna jest od dwóch czynników:

  1. potrzeb osoby, na rzecz której mają być płacone alimenty;
  2. możliwości zarobkowych tego, kto jest zobowiązany do uiszczania alimentów.

W pozwie musimy więc oznaczyć kwotę alimentów, jakiej się domagamy i uzasadnić ją – zarówno potrzebami dziecka, jak i możliwościami rodzica. W określeniu odpowiedniej kwoty z pewnością pomoże nam specjalista – jeśli kancelaria radcy prawnego, z którą współpracujemy, specjalizuje się w tego typu sprawach, z pewnością pomoże nam określić tę wysokość prawidłowo.

Pozew powinien ponadto zawierać standardowe elementy pisma procesowego, jak oznaczenie stron, wskazanie sądu, uzasadnienie czy wymienienie załączników. Strona, wnosząca pozew o alimenty, nie jest natomiast zobowiązana do wnoszenia opłaty od pozwu.

Dodaj komentarz